Molitva za izbor novoga pape

Konklave na kojima će se birati novi papa počet će u utorak, 12. ožujka 2013. g.

U postupku izbora nasljednika pape Benedikta XVI., sudjelovat će ukupno 115 kardinala, a novi papa postat će kandidat koji dobije dvije trećine glasova kardinala.

Svi su katolički vjernici pozvani moliti se na nakanu da Duh Sveti otvori srca kardinala kako bi po Božjoj svetoj volji izabrali Papu za naše vrijeme. Pridružimo se i mi!

 

MOLITVA ZA IZBOR NOVOGA PAPE

Gospodine Isuse Kriste,
Dobri Pastiru naših duša,
svrni svoj pogled na kardinale tvoje Crkve,
i kao nekad, na obalama Galilejskog mora,
potraži među njima Petra naših dana.
Otvori njihova srca svome Svetom Duhu
da tvoje izabranje ne naiđe
ni na kakvu zapreku.
Podaj snage onome kome si namijenio
Ribarev prsten
da bez straha pruži svoju ruku
tvojoj Zaručnici – Crkvi;
da kormilo njezine lađe
usmjeri pučinom našega vremena
prema vječnosti tvoga Kraljevstva.
Neka ga prati zagovor blaženoga Ivana Pavla II.
i svih svetih papa u povijesti tvoje Crkve.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.