Oglasi za Božić 2015. godine

OGLASI ŽUPE SAMARICA   ČETVRTA  NEDJELJA DOŠAŠĆA 20.12.2015. Sveta  Misa Zornica u 6:00 sati  DONJA PETRIČKA   U 11:00 sati