Predavanje o vlč. Josipu Đurkovečkome

Gramatika Josipa Đurkovečkoga

U subotu, 7. siječnja 2011., s početkom u 18.30 h, u prostoru Općine Štefanje prof. Katica Šarlija održat će predavanje o životu i radu vlč. Josipa Đurkovečkoga, čuvenoga samaričkoga župnika i jezikoslovca, čiju 180. godišnjicu smrti obilježavamo ove godine.