Križni put

U petak 20. veljače s početkom u 18.30 sati u župnoj crkvi u Samarici održat će se pobožnost križnoga puta nakon kojega će biti i Sveta misa za pokojnoga Tomu Križana.