Euharistijsko klanjanje

presveti oltarski sakrament

Sveta misa i klanjanje pred Presvetim u ovom tjednu bit će u srijedu 18. siječnja 2012. g. s uobičajenim početkom u 18.00 h.

Nakana molitve i klanjanja bit će za sve dobročinitelje te za duhovnu obnovu samaričke župe.