Raspored Svetih misa

  11. XII. (srijeda) Sveta misa u 18.00 sati i Euharistijsko klanjanje   12. XII. (četvrtak) Sveta misa zornica u