Samarički rječnik

A

acabajka- preteča kaputa

adren- peckav, nemiran

alapača- lajavica

ambar- četvrtasta drvena ostava u dvorištu

ambrelo- kišobran

anjtruga- osoba koja se lijeno vuče

 

B

babca- čelična napravica pribijena na panj na kojoj se klepa kosa

bakanjđe- teške visoke cipele

baltica- mala sjekira

banjek- drvena ograda s gredom ispred kuće

batovna- kukuruzovina

batrček- odsječen korijen (biljke, kukuruza ili tanjeg drveta) koji viri iznad zemlje

batuček- oruljen klip kukuruza

becikljn- bicikl

beda- haljetak od platna i za muške i ženske, preteča haljine i hlača

bedzgovna- bazga

beljitnca- drvena kaca (posuda) u kojoj se izbjeljivalo rublje

biks- pasta za cipele

bisage- krpene torbe u koje se stavljalo žito za sijanje rukom; duple vrećice koje su se nosile oko vrata

blazna- perjem napunjena perina za krevet

buobca- plod bijelog i crnog duda

breberna- zimzelen

brvenjca- drveno brvno za zidanje umjesto cigle

 

C

cajt- vrijeme

canjek- krpeni komad plahte za umatanje novorođenčadi (preteča pelena)

cepanjca- cjepanica

cepnjak- mjesto gdje su se kalemile i uzgajale sadnice

cijerkva- crkva

cijegar- kazaljka na satu

cimer- ukrasna kitica za mladence i kumove

cimerman- koji izrađuje i postavlja krovnu građu

cintor- ograđeni prostor oko crkve

cmrkat- srkati

crknjetna- uginula životinja

cuglje- dio konjske opreme

cucek- pas

culo- zavežljaj

cuolji- stolarski metar

cvokantat- cvokotati

 

Č, Ć

čanđav- garav

čavljenjak- svrdlo

Čaožma- Čazma

čeber- drvena posuda oko 50 litara

čepet- dugo čučati

čera- jučer

čeranoć- prošle noći

čerajtro- jučer ujutro

čerijepec- zemljana posudica

četrtek- četvrtak

čislo- krunica

čokljn- staklena posudica od ½ i1 dl(za rakiju)

čubast- velikih usnica

čutast- izduljene ili nepravilno oblikovane glave

čube- usnice

čukljav- sakat, oštećenih ruku

čutet- šutjeti

 

ćaća- otac

ćopav- šepav

 

D, Đ

danje- pokretno plašilo (za djecu)

degenjek- komad drva, neravnog štapa (za udariti)

denes- danas

deska- daska

det- staviti, dijenem, dijeneš

danjgubt –gubiti vrijeme

droptenje- mrvice (kruha)

druker- kopča

drvocep- prostor na dvorištu gdje su se odlagala i cijepala drva

dude- stari instrument

dundura- jača i deblja ženska osoba

dupljak- posuda od2 litre

dupljanje- vrsta ručnog rada tkanog na tari

 

đuvegija- mladoženja

 

E,F

elj- jer

fanjek- v. kolobar

fara- župa

farof- župna kuća

fertalj- četvrt

fertun- pregača

fijerma- Sveta potvrda

Forjanovo- blagdan sv. Florijana

fufljati- nerazgovjetno i prekomjerno govoriti

furek- odrezan okrugli komad drva

futa- u kružnu grudu umotane pletenice na zatiljku žene

 

G

ganjk- natkriven prostor uzduž kuće

gege- gaće

gibanjca- savijača

grebljca- na štap nasađena polukružna daščica za zgrtanje žara iz krušne peći

grijota- grjehota

grovača- drvena izdubljena posuda od vrbova drveta za držanje umiješanih kruhova koji se dižu u krušnu peć

gumlastika- lastika

gunj- pokrivač od vune ili tkanih krpa

guzoljizec- ulizica

gvantar- drvene gredice koje služe kao podloga za držanje bačava u podrumu

gvozderce- ženske visoke cipele

 

H, I, J

halja- odjevni predmet tkan od vune pa nabijan

 

incljiv- koji reagira na svaki dodir

ipotekar- itekako, naročito

 

japa- ženin otac

 

K

kamara-veliki stog  od snoplja pšenice

kantar-metalna vaga s polugom i pomičnim utegom

kapec- ukosnica

kembra- hrušt

kesa- krpena torbica za držanje novaca

kezge- vrsta nekadašnjih cipela

kipec- slika

kipetki- stražnji dio cipela

klupčenca- daska koja služi za klupu

kljiko- koliko

koc, kotec- svinjac

kobiljnjak- staja za konje

kolobar ili fanjek- četverokut od čvrste žice oko kojega se omotala pletenica za postavljanje poculice

kolotečna- usjek kotača u blato

komašljni- krpeni omotači na kopčanje iznad cipela

korpa- pletena od slame ili velika od šiba

krišpeti- letvice koje spajaju “noge” stola ili stolica pri dnu

kupca- čaša

kunja- kuhinja

kljepec- za klepanje kose za kosidbu

kokurza- kukuruz

kostruola- pekač, tepsija

konak- mogućnost da se prespava u nečijoj kući

kovrtanj- velika krušna pletenica ispečena ukrug

kram- župna proslava

kruv- kruh

kmica- mrak

(na) krkače- nositi nekoga na leđima

kepčija- drvena posudica

kip- sveta slika

 

L

labrnja- pogrdna riječ za velika i lakoma usta

lampe- velika usta (kod pasa) i pogrdno kod ljudi

laprdat- pričati bez veze

larfa- našminkana maškara ili krpena maska

lopar- drvena krušna lopata za ubacivanje kruha u krušnu peć

luč- od suhog drveta istesane trijeske za osvjetljavanje noću ili za potpalu peći

ludra ili barilka – drvena okrugla posuda za vino (oko 5l)

lukno- naknada u žitu koju je zvonar sakupljao po selima za svoj rad u crkvi tijekom godine

luknja- rupa

 

Lj

ljesa- drvena ulazna vrata u dvorište (od letava)

ljesiče- bljeska (kad grmi)

ljikovo- pijenje pića poslije završene trgovine

ljimca- limeni lončić za vodu

 

M

Mala Meša- Mala Gospa

maljn- mlin

mantljn- ženski zimski dugi kaput

mavalo- drvena naprava za namatanje pređe sa špulje kolovrata

mebljn- djevojački namještaj za udaju

med- među

mertuče- posuđe

mijezoljenje- nemirno stajanje ili sjedenje, meškoljenje

meša- misa

Mikulaja- Sv. Nikola

mljinjčenjak- valjak za tijesto (mlince)

močenca- snop lana načinjen od “ručica” koji se 4-6 tjedana stavljao namakati u potok ili ribnjak za dobivanje niti od lana (kudelje ili povesma)

mort- možda

mosnca- drvena daska od koje se sastojao drveni most

munjen- ne previše pametan, bedast

munjesat- praviti šale, bedastoće

mutljičko- čovjek koji malo teže shvaća ,mutav

 

N

načubljen- napućiti usnice

nagrajsat- nastradati

naklje-zemlja, zemljani pod u kući

nakoljenjče- dijete koje se stavlja mladenki u krilo ( simbolično da i on rodi prvo muško)

neskljavurno- neskladno

nevesta- nevjesta

norc- glupan

nuk- unuk

 

O

obluk- prozor

obojki- krpe za zamatanje nogu (preteča čarapa)

obuvače- vrsta cipela

omealo- od slame na štap složen pometač pepela u krušnoj peći

opljeće- preteča bluze, gornji dio nošnje od bijelog platna

oporki- oguljena masnoća uz crijeva svinje

opatrnt- udariti

ošvica- obrub oko pojasa (na rubači, gaćama)

otava- kasnoljetna druga košnja livade

otprt- otvoren

otrček- komad nečeg otrgnutog (drva, biljke)

ožego- žarač

 

P

peća- žensko platneno pokrivalo za glavu (za starije žene)

pepelka- posuda u kojoj se kuhao “lug” od pepela za izbjeljivanje robe u beljitnci

perda- drveni naslon na stolici, klupi ili stepenicama

peruška- odrezano guskino krilo za pometanje stola

petek- petak

pina- pribadača, kopča

pintar- bačvar

pocek- drveni prag

poculjca- ukrašeno oglavlje za udane žene

podsneš- mladencova pratilja

polcipelke- niske ženske cipele

poldan- podne

poljijevka- preljev za žgance

pondeljek- ponedjeljak

ponjava- plahta

ponjavaš- pregača od grubog platna

popudlji- potjerali

Posvetlo- spomendan posvećenja crkve

potuljek- zatiljak (na glavi)

pralo-naprava od grede i dasaka iznad vode u ribnjaku gdje se pere rublje u koritu

prandeda- pradjed

prečenca- stranica kreveta (donja i gornja)

predečerum- preksinoć

predsnočkom- prekjučer

pređa- ispredena nit od lana

prekoztra- prekosutra

prelo- rupa u živici ili plotu kuda se može provući

preposlovt-progovoriti

pudlji- tjerali

putinjka-zemljana posuda

putranci- opanci na vezanje

 

 

R 

rafung- dimnjak

raljca- posuda za kuhanje

rasporek- prorez na rubači ili gaćama da se lakše obuće

razboj- naprava za tkanje platna, tara ili tkalački stan

ritek- snop slame od raži za pokrivanje kuća i ostalih građevina (preteča crijepa)

roglje- drvene vile s tri roga (paroška)

 

S

sanjđak-metalni podmetač u pećnicu pod pekač da odozdola ne zagori

sanjđav- čađav, garav

smetnjak- drvena grabilica u koju se nametalo smeće (u kući)

snaboki- prosci mladenke

snajt- snaći

snočka- sinoć

stalaža- drvena polica

stepca- drvena, uska i visoka posuda u kojoj se od vrhnja pravio maslac

stijena- zid

strova ili strošna- završni dio krova, streha

sobota- subota

sud- drvena bačva

sveder- svrdlo

sveker- svekar

svitek- ukrug savijen krpeni podmetač koji se stavlja na glavu za nošnje tereta na glavi

svitnjak-pletena vrpca od pređe za vezanje gaća, vreća i sl.

 

Š

šalata- salata

šantav- šepav

šantati- šepati

šarajtofljn-novčanik

šarajzljn- metalni žarač

šašav- luckast

šekret- zahod

šikanje- mlaćenje, udaranje snopovima raži u okrugli drveni valjak (šikalo) da iscuri zrno

škaf- drvena posuda od “duge” s ručkom za nošenje i držanje vode, grožđa, napoja i sl.

škeljka- drveni zatvarač za vrata

škljoca- nožić na sklapanje

školjnik- učitelj, nadzornik

škriljak- šešir

škuljeznt- provući se kroz nešto usko

škuljeznt kruz prelo- provući se kroz prolaz (u živici, plotu i sl.)

šircljn- pregača

šmiček- krpica koja se drži među prstima prilikom motanja pređe

špice- čipke

špiček- vrh krova

špuotati- psovati

štajpiglje- metalne drške na konjskoj opremi pomoću kojih se uzjaše

štaketljn- drvene uske daske (letve) za plot

štuca- zemljana posuda s uskim vratom i ručkicom (1-2 l) za nošenje vode ili vina

štela- htjela

štrajsa- nagrabljano sijeno u duge naslage

štruca- obli diganog kolača

štucljni- kratke čarape

švarba- alatka slična sjekiri s kratkom ručkom

štrobeknt-upasti u npr. blato ili rupu

šerenjga-stražnja strana na zaprežnim kolima

 

T

taraba- letva za ogradu, plot

tandarikanje- vožnja po neravnom putu

tavanjca- daska koja se pribija na tavan između greda

tešnjak-suho drvo od koje se tesala luč

tepec/tepca- onaj/ona koji se skita i voli ići od kuće do kuće

tijeden- tjedan

tork- utorak

tronožec- mali stolac s 3 noge

tropca- rakija od tropa, koma

tuk- drvena pernica

tušljn- gornji dio ženske odjeće ( preteča laganog kaputića)

 

U,V

uncmud- blago podrugljiva riječ za nestašnog dječaka

ušur- dadžbina u žitu ili brašnu prilikom vršidbe ili meljave žita

 

vađenjec- seoski bunar uz crkvu

vagir- drveni dio vezan užem što služi konjima za uprezanje u kola ili plug

vanjkuš- jastuk

vejača- grabilica za žito (drvena)

Veljka Meša- Velika Gospa

venjača ili ošvica- platnena traka oko struka u koju se uvodio svitnjak

venjčenca- uzdužna poprečna greda na kući

vezaljek- vezica za cipele

vijedro- mjera od50 l(sud od npr. 3 vijedri)

voder- limeni ili od roga napravljeni držač vode za brus koji se drži iza pojasa

vojčica- konop za sušenje robe koji se vezao između stupova na ganjku ili iznad peći

voz- natovarena kola sa sijenom ili slamom

vratlo- valjak na bunaru kojim se vadi voda

vršatnjak- debeli konop za učvršćivanje sijena na vozu

vugorek- krastavac

vušak-drveni stupovi koji su spajali donje i gornje grede na kući.

 

Z

zabunec- muški prsluk (oblačio se na rubaču (košulju) u svečanim prilikama

zamotač- malo ljepša četvrtasta kuhinjska krpa za zamatanje ili prekrivanje

zaprt- zatvoren

zavužljano- svezano dvostruko

zažmeknt- čvrsto stegnuti zavezano uže ili krpu u koju se nešto vezalo

zemljet- samljeti (žito)

zešit- sašiven

z mijenu- sa mnom

zdenec- bunar, zdenac

zubače- drvene grablje

zuboatat- grabljati

zutra- sutra

zvrkast- nemiran, nedokazan

zavužljat-zavezati na dvostruko da se teško odveže

 

Ž

žbanja- veća posuda za mast

ždralo- stari instrument načinjen od ćupa, svinjskog mjehura i štapa od sirka

žganjčenjak- teški zemljani ili željezni lonac u kojem su se kuhali žganci

žmikati- cijediti tkaninu rukama

žrt- dugo okruglo drvo (4-5 m) za “popinjanje” voza sijena ili slame (popinjati znači učvrstiti voz po duljini tom žrti i konopima da se ne rasipa u vožnji)

žvaljav- zamazan oko usta

žveplo-sumporne ploče kojima se sumporila košnica da izađu pčele, sumporile su se i drvene bačve za vino