Prvo župno računalo

Prvi župni kompjutor

U prosincu 1997. g. samarička je župa nabavila svoje prvo računalo. Bilo je to vrijeme kada se informatička tehnologija stidljivo probijala i na ovim našim prostorima.

Na novom je računalu napravljen  i 3. broj župnoga lista „Katarina“ koji je u to vrijeme već drugu godinu izlazio. Malo se župa tada moglo pohvaliti svojim župnim listom!

Danas vijesti iz samaričke župe putuju na drugačiji način, ali se rado prisjećamo i tih davnih dana od prije 15 godina kada Samarici nije nedostajalo entuzijazma mladih snaga!

Na fotografiji: vlč. Ivan Benković, urednice Katica Šarlija i Martina Medač, te dječaci Mario Dugač i Mario Crljenjak

(snimio Franjo Jagatić)