Upravitelj župe

Vlč. Krunoslav Brunović, rođen je 24. IV. 1981. godine u Zagrebu, od roditelja Zvonimira i Biserke r. Pomper. Četvrto je od petero djece u obitelji. Osnovnu je školu završio u Križevcima, a potom Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu.

Upisao se na Studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a nakon treće godine studija otišao na Filozofsko – teološki studij Družbe Isusove na Jordanovac u Zagrebu.

Stekao je bakalaureat iz teologije 7. VII. 2008. godine. Zaređen za đakona zagrebačke nadbiskupije 29. XI. 2008. u zagrebačkoj katedrali. Đakonski pastoralni praktikum vršio je u župi svetog Vida Vrbovec. Za svećenika zaređen 20. VI. 2009. u zagrebačkoj katedrali. Mladu misu proslavio 28. VI. 2009. u župi BDM Žalosne i svetog Marka Križevčanina u Križevcima. Postaje župni vikar u župnoj Crkvi Svete Terezije Avilske u Bjelovaru, a nakon godinu dana službe premješten u župu Svete Ane u Bjelovaru.

Dana 28. VIII. 2011. postao upraviteljem župe svete Katarine, djevice i mučenice, u Samarici i svetog Nikole biskupa u Gornjem Mikloušu.