Raspored svetih misa

Svete mise su u župnoj crkvi sv. Katarine u Samarici nedjeljom u 11.00 h.