Raspored Svetih misa

 

11. XII. (srijeda)

Sveta misa u 18.00 sati i Euharistijsko klanjanje

 

12. XII. (četvrtak)

Sveta misa zornica u 6.00 sati u župnoj crkvi u Samarici

 

14. XII. (subota)

VELIKA BOŽIĆNA ISPOVIJED u 11.00 sati u župnoj crkvi, Gornjoj Petričkoj i Gornjoj Garešnici

 

15. XII.

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Nedjelja Caritasa

 

Sveta misa zornica u Gornjoj Garešnici u 6.00 sati

Sveta misa u župnoj crkvi u 11.00 sati