Križni put Samarica- Miklouš

Anto Šalić

U korizmi 2009. g. pod vodstvom tadašnjega samaričkoga župnika vlč. Drage Kozića održan je križni put od Samarice do Gornjega Miklouša.  Hodočasnički križ koji je cijelim putem nošen izradio je Anto Šalić iz Bjelovara.

Krenuvši od kapelice sv. Florijana pa preko Mednog polja, Donjeg Miklouša i Novoga Sela, do župne crkve u Gornjem Mikloušu stiglo je osamdesetak hodočasnika.