Oskvrnuće župne crkve

Velika žalost i ništa manje sramota došla je na samaričku župu i to 16. I. 1939. g. U noći su komunisti unišli u župnu crkvu, razbacali po zemlji sv. hostije, oskvrnuli oltare, razdrapali crkvena odijela i razrezali sv. slike te razbili sve što su mogli. Šteta je bila oko 50.000 dinara. Narod, kad je ujutro saznao što se dogodilo, plakao je kao malo dijete kad ga mati odbije gladnoga od svojih grudi. Odmah su otišli u potragu za lopovima,  a bili su krivo informirani i tako ih nijesu našli.

            Nakon mjesec dana pala je prva žrtva. Sigurno je da su se lopovi medjusobno potukli. Pepi Mikovac rodom Čeh iz Katoličkog Selišta bio je ubijen u šumi Hrastov potok te pokriven crkvenim oltarnicima, onim istima koji su bili onu noć odneseni iz crkve.

            Lopovi su se dugo skrivali okolo, a žandarmerija ih nije mogla ili nije htjela pronaći. Na ponovnu intervenciju preuzvišenog Nadbiskupa kod vlasti- komandant tih lopova je ipak uhvaćen te bio predan sudbenom stolu i dobio 10 godina zatvora.

Vlč. Ludovik Slamnik