Posvetilo

Na poziv vlč. Josipa Đurkovečkoga 30. lipnja 1805. g. biskup Maksimilijan Vrhovac posvetio je samaričku crkvu sv. Katarine, djevice i

Prvo župno računalo

U prosincu 1997. g. samarička je župa nabavila svoje prvo računalo. Bilo je to vrijeme kada se informatička tehnologija stidljivo

Križni put Samarica- Miklouš

U korizmi 2009. g. pod vodstvom tadašnjega samaričkoga župnika vlč. Drage Kozića održan je križni put od Samarice do Gornjega