Početna » Samarica » Samarička povjesnica

 
 

Samarička povjesnica

 
Posvetilo

Posvetilo

Na poziv vlč. Josipa Đurkovečkoga 30. lipnja 1805. g. biskup Maksimilijan Vrhovac posvetio je samaričku crkvu sv. Katarine, djevice i mučenice. Čin svečane posvete dogodio se nakon što je, po dolasku u samaričku župu, vlč. Đurkovečki temeljito obnovio ovaj Božji hram. Premda je ova crkva izgrađena još početkom 19. stoljeća, [...]

 
Prvo župno računalo

Prvo župno računalo

U prosincu 1997. g. samarička je župa nabavila svoje prvo računalo. Bilo je to vrijeme kada se informatička tehnologija stidljivo probijala i na ovim našim prostorima. Na novom je računalu napravljen  i 3. broj župnoga lista „Katarina“ koji je u to vrijeme već drugu godinu izlazio. Malo se župa tada [...]

 
Križni put Samarica- Miklouš

Križni put Samarica- Miklouš

U korizmi 2009. g. pod vodstvom tadašnjega samaričkoga župnika vlč. Drage Kozića održan je križni put od Samarice do Gornjega Miklouša.  Hodočasnički križ koji je cijelim putem nošen izradio je Anto Šalić iz Bjelovara. Krenuvši od kapelice sv. Florijana pa preko Mednog polja, Donjeg Miklouša i Novoga Sela, do župne [...]

 
Samarički vatrogasci

Samarički vatrogasci

  Osnivači   DVD -a  Samarica : Pavao  Vugrić,  Antun Križan,  Stevo Đunđek,  Joco Gazica, Ivan Benković, Miško Križan, Mato Kolarić, Mato Vugrić, Jandro Vugrić, Blaž Križan (gornji red), Marko Rudić, Miško Križan, Josip Hajek, Đuro Rudić, Franjo Križan, Josip Benković, Šimo Križan, Nikola Benković, Franjo Đunđek, Luka Tonković (srednji red), [...]

 
Cipeliševac

Cipeliševac

Događanja II. svjetskoga rata ispisala su u Samarici potresne i tragične stranice hrvatske povijesti. Tako samarički župnik vlč. Franjo Tominšek  u župnoj spomenici zapisuje: U godini 1943. i kasnije, kad je cijeli svijet plakao od strahota rata, plakao je s njime i narod ove župe. Možda je ovaj kraj trpio [...]